Oversettelser

Language Power International samarbeider med Samisk Språkråd om å oversette norske matematikkbøker for grunnskoleelever med nordsamisk som morsmål.

Korrekturlesning er en liten, men viktig del av tekstprosessen. Dessverre er det mange som velger å nedprioritere dette som en unødvendig ekstrautgift.

Besøksadresse:
Dronningens gate 23, ringeklokke 701, 7. etasje
0154 Oslo, Norge.

Åpningstider:
Mandag t.o.m. torsdag kl. 09:00 – 21:00
Fredag kl. 10:00 – 17:00

Tel:       +47 22 47 86 50
Faks:    +47 22 42 11 85
Mobil:  +47 99 51 51 63

 

Skype: kl. 14.00 – 16.00

Vennligst avtal et møte for å snakke med oss på Skype

 

 AVTALE MØTE