Oversettelser (2)

Korrekturlesning er en liten, men viktig del av tekstprosessen. Dessverre er det mange som velger å nedprioritere dette som en unødvendig ekstrautgift.

 Man antar at manuset er feilfritt, og sender det til trykkeri med pinlige skrivefeil som lett kunne ha vært unngått. Å dele sammensatte ord har lenge vært en uvane blant nordmenn. På en av hovedstadens bedre restauranter kan man således bli servert ”persille poteter” og ”blomkål suppe. ” Persillepoteter og blomkålsuppe ville nok smake like godt.

Det er dessverre ikke bare restaurantmenyer som inneholder slike slurvefeil, men også brosjyrer, tidsskrifter, eksklusivt reklamemateriell og en rekke andre tekster som man møter i det daglige liv. For ikke å nevne offisielle dokumenter, årsrapporter og finansrapporter.

Det kan være dyrt å spare seg for en siste gjennomlesning. Det gjelder ditt image utad!