Oversettelser (2)

Language Power International samarbeider med Samisk Språkråd om å oversette norske matematikkbøker for grunnskoleelever med nordsamisk som morsmål.

Bøkene skal utgis av Cappelen Akademisk Forlag. Dette prosjektet krever høy kompetanse innen både samisk, norsk og matematikk. Vi er stolte over å ha blitt tildelt dette oppdraget.