Norskkurs for helsepersonell

Undervisning i små grupper på 3 til 6 studenter vil gi deg en personlig
og lærerik opplevelse.

Kursbeskrivelse

Elevene vil få praktisk informasjon og trening i situasjoner der det kreves kommunikasjonsferdigheter, som rapportskriving, lytting og samtale. Kurset vil også gi innsikt i samfunn og arbeidsliv, kommunikasjon, etikk og holdninger, stell og sykepleie samt enkel sykdomslære.

Dette kurset er skreddersydd for ufaglærte og faglærte helse -og omsorgsarbeidere som ikke har norsk som morsmål. Kurset vil fokusere på å redegjøre ulike begreper og temaer som er knyttet til helse og omsorg. Elevene vil få anledning til å trene på situasjoner der det kreves kommunikasjonsferdigheter som rapportskriving, lytting og samtaler.

Målet med kurset er at elevene i større grad skal få en språkligsikkerhet innen sitt fagfelt.

Hva vil du lære?

Etter å ha gjennomført kurset skal elevene ha gått igjennom temaer som:

  • Samfunn og arbeid
  • Kommunikasjon, etikk og holdninger
  • Stell og pleie
  • Enkel sykdomslære

Nivå B2

The required level for candidates is B1+/B2

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

  • Kursdatoer
  • Praktisk informasjon
  • Kursbevis
  • Helligdager

Kursdatoer

Praktisk informasjon

Antall elever:Fra 3 til 6 elever
Varighet:8 uker, 42 timer à 45 minutter.
Dager:Tirsdag og torsdag B2
Tidspunkt:Formiddagskurs fra 10:00 til 12:15
eller
Ettermiddagskurs fra 18:45 til 21:00
Kursavgift:Kr 5,950
Kursmateriell:Kr 850.- pr nivå

Godkjent av: Kompetanse Norge

Language Power International er godkjent av Kompetanse Norge, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som privat tilbyder av norskopplæring.

Ved slutten av kurset vil du få utdelt et kursbevis som bekrefter antall timer og oppnådd nivå. Timene vil bli tatt i betraktning ved søknad om norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse.

kompetanse-Norge

Public Holidays

DatoBegivenhetDatoBegivenhet
1. JanNyttårsdag17. MaiNasjonaldagen
25. MarsPalmesøndag20. Mai1. pinsedag
29. MarsSkjærtorsdag21. Mai2. pinsedag
30. MarsLangfredag24. DedsJulaften
2. AprFørste påskedag25. Des1. juledag
1. MaiArbeidernes dag26. Des2. juledag
10. MaiKristi himmelfartsdag
null
Godkjent for skriftlig skoleeksamen i norsk ved Misjonshøgskolen.

REFERANSER SPRÅKKURS