Ekspressoversettelse

Vi har det beste tilbudet innen hurtigoversettelse. Send dokumentet i Word-format kl. 09:00, og din oversettelse blir levert i løpet av dagen!

Finans – forretninger – regnskap – revisjon

Vi er spesialister innen oversettelse av kvartalsrapporter, årsrapporter, årsregnskap, konsernrapporter, konsernregnskap, forretningskontrakter m.m.

Juridisk – Statsautorisert translatør- Notarius publicus

Language Power har lang erfaring med å oversette komplekse juridiske dokumenter, enten det gjelder strafferett eller handelsrett.

Markedsføring – litteratur – turisme

Våre høyt kvalifiserte translatører har lang rutine innen Markedsforing – litteratur – turisme oversettelse av brosjyrer, kataloger, reklametekst, turistbøker, bøker, salgsbrosjyrer, m.m.

Tekniske oversettelser

Vi oversetter brukermanualer, produktark, kravspesifikasjoner så vel som tekniske kataloger og bøker. Vi kan også levere oversettelser i ønsket format, klare til trykk og med fullstendig layout.

Medisin – Farmakologi

Language Power har solid erfaring med oversettelse av dokumenter med medisinsk og farmakologisk innhold: pasientjournaler, legeattester, medisinske bøker m.m.

Nettside-lokalisering

Language Power har ekspertise innen programmering, IT, webdesign og journalistikk. Vi har et høyt kvalifisert, internasjonalt team som oversetter eksisterende websider raskt, effektivt og nøyaktig.

Korrekturlesning – Språkvask – Omskrivning

Har du en tekst eller en oversettelse hvor du er usikker på språklig kvalitet (ordvalg, syntaks, ortografi, tegnsetting, grammatiske nyanser)? Våre språkspesialister har lang erfaring når det gjelder grundig språkvask og korrektur av tekster.

Filmteksting – Voice-over – Dubbing

Language Power har translatører som har spesialisert seg innen teksting av filmer og tv-programmer. Vi kan oversette innenfor de fleste språkkombinasjoner.

REFERANSER OVERSETTELSER