Finans – regnskap – revisjon

Hurtigoversettelse når det haster

Finans – regnskap – revisjon

Language Power International er spesialister innen oversettelse av kvartalsrapporter, årsrapporter, årsregnskap, konsernrapporter, konsernregnskap, forretningskontrakter og vedtekter – rettet mot shipping, offshore, bank og forsikring.

Våre morsmålstranslatører er fagutdannet og har bred erfaring innen finansterminologi. De har kjennskap til internasjonale forhold.

Kvalitetssikring

Oversettelsene blir grundig gjennomlest av en annen profesjonell translatør før levering. Dette garanterer en feilfri oversettelse av høy kvalitet. Din personlige prosjektleder vil svare på dine spørsmål og sørge for et godt samarbeid til prosjektets ende.

Vi har fått tillit fra mange internasjonale selskaper og institusjoner i Norge. Spør gjerne etter våre referanser.

REFERANSER OVERSETTELSER