Juridisk – Statsautorisert translatør- Notarius publicus

Hurtigoversettelse når det haster

Juridisk – Statsautorisert translatør- Notarius publicus

Language Power har lang erfaring med å oversette komplekse juridiske dokumenter, enten det gjelder strafferett eller handelsrett. Vi har fått tillit av offentlige instanser som politiet, byretten og lagmannsretten. Oversettelsene utføres av translatører med juridisk bakgrunn.

Alle dokumenter blir behandlet strengt fortrolig.

Statsautoriserte translatører

Våre statsautoriserte translatører oversetter politirapporter, domskjennelser, visum, bostedsattester, vigselsattester, skilsmisseattester, dødsattester, fødselsattester og testamentering. Faste priser og rask levering.
Vi oversetter fra/til: norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, tysk, nederlandsk, russisk, ukrainsk, polsk, litauisk, serbokroatisk, gresk, finsk, ungarsk, albansk, arabisk, urdu, kurdisk, farsi, dari, somali, amharisk, tigrinja, oromo, igbo, kinesisk, vietnamesisk, thai, tagalog, tamil, tigrinja, tyrkisk, pastho, kurmanji, badini, sorani, swahili, aserbajdsjansk m.m.

Notarius Publicus og Apostille

SStatsautorisert oversettelse leveres med Notarius Publicus og Apostillestempel etter forespørsel.

Kvalitetssikring

Oversettelsene blir grundig gjennomlest av en annen profesjonell translatør før levering. Dette garanterer en feilfri oversettelse av høy kvalitet. Din personlige prosjektleder vil svare på dine spørsmål og sørge for et godt samarbeid til prosjektets ende.

Vi har fått tillit fra mange internasjonale selskaper og institusjoner i Norge. Spør gjerne etter våre referanser

REFERANSER OVERSETTELSER