Markedsføring – litteratur – turisme

Hurtigoversettelse når det haster

Markedsføring – litteratur – turisme

Våre høyt kvalifiserte translatører har lang rutine innen oversettelse av eksempelvis:

  • Brosjyrer,
  • Pressemeldinger
  • Kataloger
  • Annonser
  • Reklametekst
  • Bøker
  • Salgsbrosjyrer, m.m.

Til denne type oppdrag krever det mer enn en ordrett oversettelse for at sluttproduktet skal være av ypperste kvalitet. Av den grunn benytter vi oss alltid av translatører med god erfaring innen markedsføringsterminologi og lokalisering til det aktuelle språket.

Vi sørger alltid for en tett og god dialog med kunden for å kunne levere et sluttprodukt som samsvarer med deres forventninger.

Vi kan levere et sluttprodukt, lik originalen og klar til trykk. Vi bruker formater og programmer som Windows, Trados, Inside, Lotus, QuarkXPress på både PC og Mac.

Kvalitetsgaranti

Oversettelsene blir grundig gjennomlest av en annen profesjonell translatør før levering. Dette garanterer en feilfri oversettelse av høy kvalitet. Din personlige prosjektleder vil svare på dine spørsmål og sørge for et godt samarbeid til prosjektets ende.

Vi har fått tillit fra mange internasjonale selskaper og institusjoner i Norge. Spør gjerne etter våre referanser.

REFERANSER OVERSETTELSER