Markedsføring – litteratur – turisme

Hurtigoversettelse når det haster

Markedsføring – litteratur – turisme

Våre høyt kvalifiserte translatører har lang rutine innen oversettelse av brosjyrer, kataloger, reklametekst, turistbøker, bøker, salgsbrosjyrer, m.m. Vi kan levere et ferdig produkt, lik originalen, klart til trykk. Vi bruker formater og programmer som Windows, Trados, Inside, Lotus, QuarkXPress på både PC og Mac.

Reklametekster krever mer enn en ordrett oversettelse. Våre translatører har god erfaring med markedsføringsterminologi. De er kreative og legger sin sjel i teksten for å finne det riktige uttrykket. Godt samarbeid mellom forfatter og translatør gir alltid det beste resultat.

Kvalitetsgaranti

Oversettelsene blir grundig gjennomlest av en annen profesjonell translatør før levering. Dette garanterer en feilfri oversettelse av høy kvalitet. Din personlige prosjektleder vil svare på dine spørsmål og sørge for et godt samarbeid til prosjektets ende.

Vi har fått tillit fra mange internasjonale selskaper og institusjoner i Norge. Spør gjerne etter våre referanser.

REFERANSER OVERSETTELSER