Medisin – Farmakologi

Hurtigoversettelse når det haster

Medisin – Farmakologi

Language Power har solid erfaring med oversettelse av dokumenter med medisinsk og farmakologisk innhold: pasientjournaler, legeattester, medisinske bøker, vedlikeholdsmanualer for sykehus, pakningsvedlegg, kliniske protokoller og reklamemateriell.

Vi bruker morsmålstranslatører med medisinsk og farmakologisk bakgrunn. Vår prosjektleder legger opp til et tett samarbeid mellom kunde og oversetter.

Kvalitetssikring

Oversettelsene blir grundig gjennomlest av en annen profesjonell translatør før levering. Dette garanterer en feilfri oversettelse av høy kvalitet. Din personlige prosjektleder vil svare på dine spørsmål og sørge for et godt samarbeid til prosjektets ende.

Vi har fått tillit fra mange internasjonale selskaper og institusjoner i Norge. Spør gjerne etter våre referanser.

REFERANSER OVERSETTELSER