Tekniske oversettelser

Hurtigoversettelse når det haster

Tekniske oversettelser

Vi oversetter brukermanualer, produktark, kravspesifikasjoner så vel som tekniske kataloger og bøker. Vi kan også levere oversettelser i ønsket format, klare til trykk og med fullstendig layout.

Tekniske oversettelser stiller store krav til språklig presisjon og faglig kunnskap. De fleste av våre oversettere har ingeniørbakgrunn.

Gjennom 30 år i bransjen har Language Power opparbeidet solid kunnskap og erfaring innen en lang rekke fagterminologier, blant annet flyindustri, lokomotiver, mekanikk, biler, hvitevarer, sikkerhet og forskning.

Kvalitetsgaranti

Oversettelsene blir grundig gjennomlest av en annen profesjonell translatør før levering. Dette garanterer en feilfri oversettelse av høy kvalitet. Din personlige prosjektleder vil svare på dine spørsmål og sørge for et godt samarbeid til prosjektets ende.

Vi har fått tillit fra mange internasjonale selskaper og institusjoner i Norge. Spør gjerne etter våre referanser.

REFERANSER OVERSETTELSER