norskkurs nivå B2

Små grupper på 3-6 elever sikrer en rask og effektiv læring

Semi-Intensive B2-1 & B2-2 (Daytime)

kr8,990
 • 9 weeks
 • 72 teaching hours
 • Completed level: B2-1 & B2-2
 • Daytime: Tuesday & Thursday From 09.30 - 12.45

Semi-Intensive B2-1 & B2-2 (Evening)

kr8,990
 • 12 weeks
 • 72 teaching hours
 • Completed level: B2-1 & B2-2
 • Evening time: Monday & Wednesday From 18.45 - 21.00

Intensive B2-1 & B2-2 (Evening)

kr8,990
 • 6 weeks
 • 72 teaching hours
 • Completed level: B2-1 & B2-2
 • Evening time: Monday - Thursday From 16.30 - 18.45

Semi-Intensive B2-1 (Daytime)

kr4,990
 • 4.5 weeks
 • 36 teaching hours
 • Completed level: B2-1
 • Daytime: Tuesday & Thursday From 09.30 - 12.45

Semi-Intensive B2-2 (Daytime)

kr4,990
 • 4.5 weeks
 • 36 teaching hours
 • Completed level: B2-2
 • Daytime: Tuesday & Thursday From 09.30 - 12.45

Semi-Intensive B2-1 (Evening)

kr4,990
 • 6 weeks
 • 36 teaching hours
 • Completed level: B2-1
 • Evening time: Monday & Wednesday From 18.45 - 21.00

Semi-Intensive B2-2 (Evening)

kr4,990
 • 6 weeks
 • 36 teaching hours
 • Completed level: B2-2
 • Evening time: Monday & Wednesday From 18.45 - 21.00

Ta vår språktest her!

Name *

Email *

Norskkurs høyere mellomnivå – B2

Hvem er kurset for?

Dette kurset passer for deg som har gode forkunnskaper i norsk, tilsvarende nivå B1, og som ønsker å bygge videre på de kunnskapene du har tilegnet deg gjennom de foregående norskkursene.

Hva lærer du?

 • Forstå hovedpunktene i komplekse tekster og diskutere velkjente emner
 • Delta i samtaler og diskusjoner med et relativt spontant og flytende språk
 • Skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om ulike emner
 • Forklare, begrunne og argumentere for ulike emner / saker
 • Håndtere kommunikasjonen i de fleste situasjoner som kan oppstå

Undervisning

Undervisningen består lese-, lytte- og taleøvelser, grammatikk- og skriveoppgaver, samt selvstendig arbeid. Kursene består av små grupper på 3-6 elever, og foregår i form av klasseromsundervisning. Dette sørger for at kursdeltakerne får en effektiv progresjon og god oppfølging, i tillegg til å skape et trygt og hyggelig læringsmiljø.

Lærere

Våre lærere har undervisningserfaring innen språkopplæring, samt utdanningsbakgrunn innen pedagogikk. De underviser i sitt morsmål eller har morsmålskompetanse i språket de underviser i.

Kursmateriell

Gjennom dette kursløpet vil du benytte deg av både tekstbok og arbeidsbok i kursmateriellet «Her på Berget». Bøkene er ikke inkludert i kursavgiften, men kan fås kjøpt på skolen eller hos norsk bokforhandler.

Godkjent kurstilbyder av Kompetanse Norge

Language Power International er godkjent som privat tilbyder av norskopplæring av Kompetanse Norge, et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Ved endt kurs vil du som har minst 80% oppmøte få tildelt et kursbevis som dokumenterer antall timer og oppnådd språknivå. Kursbeviset vil bli tatt i betraktning ved søknad om norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse.