Bergenstest forberedende

Undervisning i små grupper på 3 til 6 studenter vil gi deg en personlig
og lærerik opplevelse.

Semi-Intensiv 4 uker

kr3,950
  • 4 uker
  • 21 leksjoner
  • Forberedelse til Bergenstest
  • Tirsdager og torsdager
  • Dagtid: Kl. 10.00 - 12.00
  • Kveldstid: Kl. 19.00 - 21.00

Ta vår språktest her!

Name *

Email *

Kursbeskrivelse

Bergenstestkurset anbefales for deg som trenger Bergenstesten ved opptak til universitetsstudier, og som planlegger å søke om permanent oppholdstillatelse, visum eller norsk statsborgerskap.
Læreren vil legge vekt på å trene opp dine skriftlige språkferdigheter såvel som muntlige norsk. Blant annet vil det brukes tidligere Bergenstestoppgaver, noe som vil gi opplevelsen av en realistisk eksamenssituasjon.
Kurset krever stor egeninnsats fra elevens side. Det må påregnes en god del hjemmearbeid i form av grammatiske øvelser og skriftlige oppgaver.
Undervisningen foregår i grupper på kun 3-6 elever. Dette gjør at læreren får god anledning til å følge opp hver enkelt elev.

Boken ”Det går bra”, nivå B2+/C1, er spesielt beregnet på kandidater til Norskkurs Bergenstesten. Om du er på et lavere nivå enn B2+/C1, vil vi anbefale et kurs på 8 uker med boken ”Her på berget”.

  • Kursbevis
  • Helligdager

Godkjent av: Kompetanse Norge

Language Power International er godkjent av Kompetanse Norge, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som privat tilbyder av norskopplæring.

Ved slutten av kurset vil du få utdelt et kursbevis som bekrefter antall timer og oppnådd nivå. Timene vil bli tatt i betraktning ved søknad om norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse.

kompetanse-Norge

Helligdager

DatoBegivenhetDatoBegivenhet
1. JanNyttårsdag17. MaiNasjonaldagen
25. MarsPalmesøndag20. Mai1. pinsedag
29. MarsSkjærtorsdag21. Mai2. pinsedag
30. MarsLangfredag24. DedsJulaften
2. AprFørste påskedag25. Des1. juledag
1. MaiArbeidernes dag26. Des2. juledag
10. MaiKristi himmelfartsdag
null
Godkjent for skriftlig skoleeksamen i norsk ved Misjonshøgskolen.

REFERANSER SPRÅKKURS