Norskkurs for bedrifter

Kursbeskrivelse

Language Power International har over 30 års erfaring med å tilby norskkurs for bedrifter. Våre språkspesialister samarbeider tett med bedriftene for å kartlegge de ansattes nivå og behov. Vi skreddersyr et kursprogram som vil være effektivt både i et kortere tidsrom og på lengre sikt.

LPIs unike konsept, utformet med tanke på hver enkelt bedrifts særegne behov, er blitt mottatt med stor begeistring innenfor næringslivet.

Ta kontakt så vil dere i samarbeid med en av våre språkkonsulenter kunne sette opp den optimale kursplanen for å oppnå deres målsetting.

  • Kursbevis

Godkjent av: Kompetanse Norge

Language Power International er godkjent av Kompetanse Norge, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som privat tilbyder av norskopplæring.

Ved slutten av kurset vil du få utdelt et kursbevis som bekrefter antall timer og oppnådd nivå. Timene vil bli tatt i betraktning ved søknad om norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse.

kompetanse-Norge
null
Godkjent for skriftlig skoleeksamen i norsk ved Misjonshøgskolen.

REFERANSER SPRÅKKURS