online norskkurs nivå B2

Små grupper på 3-6 elever sikrer en rask og effektiv læring

Semi-Intensive B2-1 & B2-2

kr7,990kr. 9980
 • 12 uker
 • 64 undervisningstimer
 • Fullført nivå B2
 • Tirsdag & torsdag
 • Dagtid: Kl. 10.00 - 12.00
 • Kveldstid: Kl. 19.00 - 21.00

Semi-Intensive B2-1

kr4,990
 • 6 uker
 • 32 undervisningstimer
 • Fullført nivå B2-1
 • Tirsdag & torsdag
 • Dagtid: Kl. 10.00 - 12.00
 • Kveldstid: Kl. 19.00 - 21.00

Semi-Intensive B2-2

kr4,990
 • 6 uker
 • 32 undervisningstimer
 • Fullført nivå B2-2
 • Tirsdag & torsdag
 • Dagtid: Kl. 10.00 - 12.00
 • Kveldstid: Kl. 19.00 - 21.00

Name *

Email *

Online norskkurs – B2

Hvem er kurset for?

Dette kurset passer for deg som har gode forkunnskaper i norsk, tilsvarende nivå B1, og som ønsker å bygge videre på de kunnskapene du har tilegnet deg gjennom de foregående norskkursene.

Hva lærer du?

 • Forstå hovedpunktene i komplekse tekster og diskutere velkjente emner
 • Delta i samtaler og diskusjoner med et relativt spontant og flytende språk
 • Skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om ulike emner
 • Forklare, begrunne og argumentere for ulike emner / saker
 • Håndtere kommunikasjonen i de fleste situasjoner som kan oppstå

Undervisning

Våre nettbaserte kurs bruker en blandet læringsmetode der du vil tilbringe tid med en kvalifisert lærer i et virtuelt klasserom. I tillegg har du også muligheten til å legge til privattimer med vår språkpedagog for å jobbe med dine spesifikke behov.

Treningsmetodikken er kommunikativ, med fokus på interaktive aktiviteter i det virtuelle klasserommet, men inkluderer også lese- og skrivepraksis.

Kurset foregår i en liten gruppe som sikrer at du får en effektiv progresjon og god oppfølging, i tillegg til å skape et avslappet og hyggelig læringsmiljø.

Lærere

Våre lærere har undervisningserfaring innen språkopplæring, samt utdanningsbakgrunn innen pedagogikk. De underviser i sitt morsmål eller har morsmålskompetanse i språket de underviser i.

Utstyr & kursmateriell

 • En PC, nettbrett eller smarttelefon
 • Internett-tilkobling
 • Hodetelefoner med mikrofon og webkamera
 • “Her på Berget” arbeidsbok og tekstbok. Kursmaterialet kan kjøpes ved bestilling av kurset.

Godkjent kurstilbyder av Kompetanse Norge

Language Power International er godkjent som privat tilbyder av norskopplæring av Kompetanse Norge, et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Ved endt kurs vil du som har minst 80% oppmøte få tildelt et kursbevis som dokumenterer antall timer og oppnådd språknivå. Kursbeviset vil bli tatt i betraktning ved søknad om norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse.