Tolketjenester

OVER 30 ÅRS ERFARING

Simultantolking – Konferansetolking

Simultantolking benyttes ved større internasjonale arrangementer, offisielle besøk av statsråder og utenlandske delegasjoner, samt ved rettssaker og konferanser.

Konsekutivtolking

Vår tolk møter personlig opp på ditt kontor, i retten, ved veivesenet m.m. Om du velger dette alternativet, vil du få en solid og kompetent tolk som klart og tydelig oversetter i diskusjonen mellom de to partene.

Telefontolking

Telefontolking kan være en løsning for deg som bor utenfor Oslo. Vi har over 30 års erfaring innen tolking per telefon.

Videotolking (Skype)

Videotolking kan være en løsning for deg som bor utenfor Oslo. Her gjelder de samme betingelser som for telefontolking.

Tolketjenester

Language Power International tilbyr erfarne og høyt kvalifiserte konferanse- og simultantolker i de fleste europeiske språk som engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk, polsk, russisk, portugisisk, litauisk, latvisk, estisk, serbisk, kroatisk, rumensk og ungarsk samt eksotiske språk som japansk, kinesisk, vietnamesisk, urdu, tagalog, somali, amharisk, persisk, swahili, arabisk, tyrkisk, kurdisk, pashto, sorani, thai, burmesisk, hindi, tamil, m.m.

Vi har solid erfaring og kompetanse i tolketjenester ved store internasjonale arrangementer, offisielle besøk av statsråder og utenlandske delegasjoner. Vi har dessuten lang erfaring med tolking ved politiavhør, advokatmøter, forretningspresentasjoner, sykehus m.m.

Vi har et stort nettverk av kvalifiserte tolker som innfrir våre strenge kvalitetskrav. De fleste tolkene er statsautoriserte, eller har internasjonal tolkeutdannelse fra høyere institusjoner. Alle våre tolker er underlagt taushetsplikt.

Vi forbereder også tolker til statsautorisasjonsprøve.

Vi har følgende tjenester

  • Fremmøtetolking – vi sender våre tolker til det stedet du måtte ønske.
  • Telefontolking
  • Webtolking
  • Simultantolking

REFERANSER TOLKETJENESTER