Konsekutivtolking

OVER 30 ÅRS ERFARING

Konsekutivtolking

Vår tolk møter personlig opp på ditt kontor, i retten, ved veivesenet m.m. Om du velger dette alternativet, vil du få en solid og kompetent tolk som klart og tydelig oversetter i diskusjonen mellom de to partene.
Ved bestilling, vennligst presiser fagterminologi. Ved langvarige møter vil det være en fordel om tolken på forhånd får tilsendt lesemateriale til forberedelse.
Konsekutivtolking anbefales ved møter mellom to personer eller i små konferanser på inntil 6 personer når det ikke er lydmateriell tilgjengelig. Ved flere deltakere anbefaler vi bruk av lydutstyr. Vennligst presiser om dette vil være nødvendig.
Vi kan sende et tilbud som inkluderer lydmateriale (mikrofon og høretelefoner, evt. lydkabinett). Det er mulig å bestille fremmøtetolk på kort varsel.
Vi tolker til følgende språk: Norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, tysk, nederlandsk, russisk, ukrainsk, polsk, litauisk, serbokroatisk, gresk, finsk, ungarsk, albansk, arabisk, urdu, kurdisk, farsi, dari, somali, amharisk, tigrinja, oromo, igbo, kinesisk, vietnamesisk, thai, tagalog, tamil, tigrinja, tyrkisk, pastho, kurmanji, badini, sorani, swahili, aserbajdsjansk,mm.

Vær oppmerksom på

Language Power International tilbyr erfarne og høyt kvalifiserte konferanse- og simultantolker i de fleste europeiske språk som engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk, polsk, russisk, portugisisk, litauisk, latvisk, estisk, serbisk, kroatisk, rumensk og ungarsk samt eksotiske språk som japansk, kinesisk, vietnamesisk, urdu, tagalog, somali, amharisk, persisk, swahili, arabisk, tyrkisk, kurdisk, pashto, sorani, thai, burmesisk, hindi, tamil, m.m.

Taushetsplikt

Våre medarbeidere har taushetsplikt.

Vær oppmerksom på

Minste pris er basert på en 40 minutters økt, men du kan bestille så mye tid du trenger.

Tolkeområder

Våre tolker er godkjent for møter med UDI, politiet, advokater, helsesektoren, barnevernet, skoler og barnehager, samt ved rettssaker, medisinske utredninger og bygningsbefaringer.

REFERANSER TOLKETJENESTER