Norsk språktest

Frame 431 3
Type of course:
I am primarily interested in the following type of group courses:
Reason for wanting to learn a new language/improve your language proficiency:
How did you discover Language Power International?

LANGUAGE TEST - NORWEGIAN

The test will take approx. 45 minutes to complete. Complete without any aids.

Part 1 - Insert the correct missing word

Sara og......har en gutt.
Har......og Liv også en gutt, Tor?
Ja,....har en gutt.
.....heter Per.
Og.....har ei jente også.
.....heter Kari.
.....er 14 og 15 år.
Har.....ei jente Hassan?
Nei,.....har bare en gutt.

Part 2. VERBS EXERCISES

Betty ...... frokost halv åtte.
Arne ...... en norsk avis.
Bjørn ..... å arbeide klokka fem. Han går på kurs i engelsk klokka syv.
Bjørns kurs ..... klokka ni.

Part 3. INSERT THE CORRECT MISSING WORD.

Betty leser, ..... Maria skriver.
Han snakker norsk, ..... han snakker ikke fransk.
Tor spiser frokost klokka 7 ..... middag klokka 5.
Han sier ..... han er lærer i engelsk og spansk.

Part 4. PREPOSITIONS. Insert the suitable word to complete the sentences. If sentences are missing multiple words, write the words in the appropriate sequence ie. "Do/See/Understand".

Part 5. PRONOMEN - PRONOUNS

Jeg har en venn i Stavanger ...... heter Erik.
Han arbeider på et postkontor ...... ligger i Solgata.
Nå er Erik i en butikk ...... heter Fokus.
Han ser på klokka ...... er kvart over fire.
Han treffer kona der. ...... er kontordame og heter Unn.

Part 6. Adjektiv - Adjectives

Skriv rett form. Write the correct form.

Fin-Fint

(Ny-Nytt)

Part 7. Verbs exercises. Preteritum vs Perfektum.

Skriv inn rett form av verbet "å sammenlikne" i teksten: preteritum eller perfektum.

Verbøving. Sett inn rett form av verbet "å prøvekjøre" i teksten: preteritum eller perfektum.

Verbøving. Sett inn rett form av verbet "å snakke" i teksten: preteritum eller perfektum.

Verbøving. Sett inn rett form av verbet "å kjøpe" i teksten: preteritum eller perfektum.

Verbøving. Sett inn rett form av verbet "å koste" i teksten: preteritum eller perfektum.

Verbøving. Sett inn rett form av verbet "å kjøre" i teksten: preteritum eller perfektum.

Verbøving. Sett inn rett form av verbet "å invitere" i teksten: preteritum eller perfektum.

Verbøving. Sett inn rett form av verbet "å si" i teksten: preteritum eller perfektum.

Verbøving. Sett inn rett form av verbet "å svare" i teksten: preteritum eller perfektum.

Part 8. Add the correct word in the text in order to create a cohesive text. When multiple words at to be added, please answer like this: "Me/you"

Part 9. Fri komposisjon - Free composition