Finansoversettelse

Vi oversetter finansielle dokumenter som bidrar til å ivareta et godt tillitsforhold til selskapet og kapitalmarkedet.

Financial translations

Med vår solide erfaring innen oversettelse av finansielle dokumenter, tilbyr vi helhetlige oversettelsestjenester på tvers av ulike bransjer. Hos oss får du oversettere med spesialkompetanse og forståelse for økonomifaget når vi oversetter dine dokumenter.

Språk spiller en avgjørende rolle i internasjonal handel og i verste fall kan språkbarrierer føre til kostbare misforståelser, juridiske utfordringer, og ikke minst svekke interessentenes tillit.

Enten du forvalter personlige investeringer eller er ansvarlig for selskapets virksomhet, sørger vi for at dokumentene dine behandles av fagspesialister. Vi håndterer et bredt utvalg av dokumenter, inkludert årsrapporter, regnskap, firmaattester og kontoutskrifter.

Årsrapporter er ikke bare dokumenter som oppsummerer den økonomiske situasjonen til et selskap; de er også kritiske kommunikasjonsverktøy som påvirker selskapets omdømme og markedsverdi. Derfor bruker vi en tverrfaglig tilnærming og kan sette sammen team bestående av ulik fagekspertise for å sikre at all kommunikasjon reflekterer deres identitet og verdier på tvers av de ulike språkene.

Hvordan vi jobber:

  • Kartlegging av deres spesifikke behov og forventninger
  • Taushetserklæringer og sikkerhetstiltak for å beskytte sensitiv informasjon
  • Grundig gjennomgang av dokumentene og avklare eventuelle krav knyttet til terminologi for å sikre konsistens
  • Tildeling av oppdraget til en fagspesialist med dyp forståelse for emne

Hva vi tilbyr:

Våre oversettelsestjenester innen økonomi og finans inkluderer eksempelvis:

  • Årsrapporter/kvartalsrapporter
  • Firmaattester
  • Regnskap
  • Bank- og forsikringsmateriale
  • Bankutskrifter, m.m.

Hos oss får du oversettere med spesialisert kunnskap om finanssektoren som jobber ut fra strenge kvalitetssikringsprosesser og konfidensialitetsavtaler.

Ta kontakt for å se hvordan vi kan bistå med våre profesjonelle oversettelser som overholder deres krav og tidsrammer.

Få et tilbud nå

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Informasjon