Medisinske oversettelser

Vi oversetter medisinsk litteratur med fokus på presis og forståelig fagformidling.

Medical translations

Vi utfører oversettelser av medisinske tekster til en rekke språk, både for private og offentlige foretak.

Våre fagoversettere har også god innsikt i ulik fagterminologi, i tillegg til bransjespesifikk ekspertise. Vi sørger for at dine medisinske dokumenter oversettes av noen som har målspråket som morsmål og som har erfaring innen fagområdet.

Del dine dokumenter med oss, så sørger vi for å levere riktig tjenester til rett tid som tilfredsstiller deres krav, behov og forventninger.

Vår tilnærming innebærer å arbeide tett med dere som kunde og identifisere deres spesifikke ønsker og behov, samt sikre at arbeidet blir tildelt en morsmålsoversetter som har den nødvendige kompetansen for å kunne utføre prosjektet. Denne samarbeidsprosessen inkluderer en grundig gjennomgang av dokumentene deres, avklaring av eventuelle spesifikke terminologikrav, og vedlikehold av konsistens i ord og uttrykk ved å opprette en egen termbase. For nye samarbeid kan deling av deres tidligere oversettelser være fordelaktig, slik at vi kan tilpasse oss til deres foretrukne terminologi.

Vi oversetter blant annet:

  • informasjonsbeskrivelser
  • Pasientjournaler
  • Epikriser
  • Innholdsbeskrivelser
  • Tidsskrifter
  • Pakningsvedlegg
  • Informasjonsbrosjyrer

Vårt team består av kvalifiserte oversettere med solid erfaring og kjennskap til fagterminologien. Vi jobber ut fra strenge kvalitetssikringsprosesser og konfidensialitetsavtaler for å sikre høy kvalitet og sikkerhet.

Få et tilbud nå

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Informasjon