Tekniske oversettelser

Vi oversetter tekniske dokumenter, enten det gjelder jernbanetekniske rapporter eller manualer.

Technical translations

Vi tilbyr komplette løsninger for oversettelse av tekniske tekster, i tillegg til omfattende erfaring på tvers av et bredt spekter av bransjer. Vi oversetter alle innholdstyper, enten det gjelder rapporter innen jernbaneteknikk, miljørapporter, manualer, forskningsartikler, bruksanvisninger, patenter og mer.

Våre lingvister har også god innsikt i ulik fagterminologi, i tillegg til bransjespesifikk ekspertise. Vi sørger for at dine tekniske dokumenter oversettes av noen med ekspertise i både kilde- og målspråket og som har erfaring innen tema.

Del dine tekniske dokumenter med oss, så sørger vi for å levere riktig tjenester til rett tid, og som tilfredsstiller deres krav, behov og forventninger.

Eliminer risikoen for misforståelser som kan avspore prosjekter og resultere i tap av verdifull tid og ressurser.

Få et tilbud nå

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Informasjon