Tolketjenester

Våre tolketjenester sikrer tydelig og presis kommunikasjon i møter, konferanser og samtaler, uavhengig av språkbarrierer.

Ubegrenset global kommunikasjon

Oppnå enkel global kommunikasjon med våre profesjonelle tolketjenester. Uansett om det er personlig møte, telefonsamtale eller videosamtale, sikrer vi at hvert ord blir forstått, hver beskjed blir tydelig, og hver kontakt får mening.

Frame 431 3

Type tolketjenester

  • Oppmøtetolking
  • Telefontolking
  • Skjermtolking
  • Konferanse- og simultantolking

Hvorfor velge oss?

Presisjon: Våre tolker er ikke bare språkeksperter; de er dyktige fagpersoner som forstår nyansene i din bransje. Enten det dreier seg om et rettsmøte, legekonsultasjoner eller konferanser, sørger våre tolker for at hver eneste ord blir korrekt formidlet.

Konfidensialitet: Samtalene dine er konfidensielle. Punktum. Våre tolker har taushetsplikt og beskytter dine sensitive opplysninger.

Kulturell forståelse: Kommunikasjon handler ikke bare om ord; det handler om å forstå kulturelle nyanser. Våre tolker har forståelse for kulturer og sikrer at budskap resonnerer korrekt på tvers av språk og kulturer.

Pålitelig: Vi er her når du trenger oss. Vår responsive kundeservice sikrer at tolker er lett tilgjengelige, enten det er personlig, over telefonen eller via skjerm.

Teknologi: Våre brukervennlige plattformer for skjermtolking støttes av teknisk support døgnet rundt og sikrer problemfrie samtaler.

Konkurransedyktig priser: Kvalitet trenger ikke å koste en formue. Vi setter oss godt inn i ditt behov for å finne løsninger som passer ditt budsjett.

Skreddersydde løsninger: Fra rettsmøter til konferanser, tilpasses tjenestene våre for å passe dine behov og sikre nøyaktig kommunikasjon i enhver sammenheng.

Att Anne Valeur 2022 20 1 2
Konferansetolking

KONFERANSE- OG SIMULTANTOLKING

Konferanse- og simultantolking er en krevende tolkemetode som normalt krever to eller flere tolker per språk, avhengig av oppdragets art og varighet. En simultantolk er en tolk som behersker språket på det høyeste nivå. Under konferanser tolkes det som regel simultant – samtidig som taleren snakker. Hver tolk tar økter på 15-30 minutter. Det er kun et begrenset antall svært kvalifiserte tolker i Norge som behersker denne metoden. Derfor anbefaler vi å bestille i god tid ved behov for konferansetolking, da dette er en krevende form for tolking som krever godt forberedte tolker. Ved behov kan vi hjelpe med å anskaffe alt lydutstyr som oppdraget krever, inkludert mikrofoner, høretelefoner og lydkabinett. Våre prosjektledere kan formidle kontaktinformasjon til leverandører av teknisk utstyr som vi har gode erfaringer med. Tolken sitter vanligvis ikke i selve lokalet, men i egne tolkebokser eller kabiner. Kommunikasjonen skjer via mikrofon og konferanseutstyr til publikum. Vi har lang erfaring med å levere simultantolker til nasjonale og internasjonale konferanser og arrangementer. Vi tar på oss prosjekter fra start til slutt.

Att Anne Valeur 2022 20 1 2
Oppmøtetolking

OPPMØTETOLKING

Oppmøtetolking er den mest tradisjonelle måten å organisere tolkeoppdrag på. Denne løsningen innebærer at tolken er fysisk til stede på avtalt møtested. Alle deltakere sitter i samme rom, og tolken lytter oppmerksomt til samtalen. Deretter tolker tolken det som blir sagt konsekutivt, umiddelbart etter hver ytring. Mens oppmøtetolking gir optimal klarhet, bør du være oppmerksom på at tolken får betalt for reisetid og eventuelle diettkostnader. Denne formen for tolking er spesielt anbefalt i situasjoner som politimøter, advokatmøter, helsetjenester, intervjuer og medarbeidersamtaler, der personlig tilstedeværelse gir den beste tolkeopplevelsen.

Att Anne Valeur 2022 20 1 2
Telefontolking

TELEFONTOLK

Telefontolking er en praktisk løsning for både akutte og planlagte tolkebehov. Telefontolking skjer via telefon. Dette er spesielt nyttig når fysiske møter ikke er mulige, når anonymitet er viktig, ved uforutsette tolkebehov, ved sjeldne språkkombinasjoner som gjør det utfordrende å finne en lokal tolk, eller på grunn av store geografiske avstander. Denne løsningen eliminerer reisekostnader og logistiske hindringer samtidig som det gir deg større tilgang til tolker. Velg telefontolking for en effektiv, pålitelig og tilgjengelig tolkeløsning.

Att Anne Valeur 2022 20 1 2
Skjermtolking

SKJERMTOLKING

Med skjermtolking vil du oppleve nærheten fra oppmøtetolking og effektiviteten fra telefontolking. Uansett om du og samtalepartneren er i samme rom eller på forskjellige steder, gir skjermtolking deg kontinuerlig tolking gjennom lyd- og bildekommunikasjon. Denne rimelige løsningen fungerer som et flott alternativ til både fremmøtetolking og telefontolking, da tolken har muligheten til å tolke ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Alt du trenger for skjermtolking er en datamaskin med god internettforbindelse, webkamera, høyttalere og mikrofon. Skjermtolking gir deg nærhet og kvalitet i én enkel løsning.

Informasjon