Språkkurs Tysk

Høyere mellomnivå

Våre tyskkurs på høyere mellomnivå B2 er skapt for deg som allerede har tyskkunnskaper på B1-nivå og ønsker å utvikle deg til å bli en selvstendig språkbruker.

Informasjon